Условия на играта

Общи условия за провеждане на играта на Parfimo.bg във Facebook


Съгласно тези условия се променят правилата на конкурса, организиран от https://www.parfimo.bg в социалната мрежа www.facebook.com (наричан по- нататък „игра“). Тези условия са единственият документ, който определя главни промени в правилата на играта, касаещи потребителите на Република България.

1. Организатор на играта
Организатор на играта е фирма Блу Септагон ООД, с адрес на регистрация: бул. „ Черно море“ 20, Сливен 8800 с ЕИК номер 202844199 и регистрация по ДДС: BG202844199 , (наричан по- нататък „Parfimo.bg”).

2. Дата и място на провеждане на играта
Датите за провеждане на играта започват от 01/01/2014. Играта се провежда в социалната мрежа на посочената страница: https://www.facebook.com/parfimo.bg (наричани по- нататък като „ продължителност на играта“ и „място на провеждане на играта“).

3. Участници в играта
В играта могат да участват само фенове на страницата https://www.facebook.com/parfimo.bg в социалната мрежа Facebook. Продължителността на играта може да варира и винаги ще бъде придружена с допълнителна разясняваща информация. За да участва в играта, всеки участник трябва да е съгласен с правилата и условията за провеждане на играта, описани в този документ и да се придържа към тях без допълнителни условия и уговорки.

4. Принципи и условия на играта
Правилата и условията на играта подлежат на промяна, която винаги ще бъде обяснена и описана в придружаващи публикации на фен станицата във Facebook.

5. Награди в играта
Наградите в играта могат да варират, в зависимост от наличните количества на Parfimo.bg и условията на играта.

6. Теглене на победител от играта
Тегленето на печелившите участници от играта се провежда от фирма Parfimo.bg , съгласно условията на играта.

7. Обявяване на победител
Победителите ще бъдат обявени след приключването на играта на Facebook страница:  https://www.facebook.com/parfimo.bg

8. Изпращане на наградите
Победителите ще бъдат уведомени чрез публикация във фен страницата, по емейл или телефон.  
Организаторът на играта не поема никаква отговорност относно възможните рискове от употребата на наградите.

9. Данъчна инормация
Печалбите от игрите подлежат на данъчно облагане, описано в местното законодателство.

10. Друга информация
Организаторът си запазва правото да скъсява, удължава, прекъсва, отказва или променя правилата на играта и да премахва участници, които нарушават общите правила на играта или изполват забранени инструменти, които нарушават правилното провеждане на играта. Ако е нужна промяна в условията или правилата, то тази промяна ще бъде оповестена чрез отделна публикация във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/parfimo.bg .  Валидността на тези промени настъпват от момента на публикуването им в публикацията.  Организаторът си запазва правото на избор на печеливш участник на случаен принцип, без да дава допълнителни обяснения за това.
Възстановяване на участие в играта чрез съда е изключено. Организаторите си запазват правото да решават всички въпроси, свързани с тази играта по свое усмотрение и без да посочват причина. Резултатите от конкурса са крайни, без право на обжалване.
Организаторът не поема никакви други задължения към участниците в играта, както е описано в тези условия.  Организаторът не носи отговорност за каквито и да било проблеми с функционалността на сайта, където ще бъде публикувана информация за играта.

11. Поверителност на личните данни
Дружеството "Блу Септагон" ООД е регистрирано в Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД) като администратор на лични данни.
Личните данни, които www.parfimo.bg получава при участието в играта, ще бъдат използвани единствено за връзка с участниците, уточняване или изясняване на подробности свързани с тяхното участие в играта или получаването на наградите. www.parfimo.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.
В случай на отказ от награда или дисквалификация на победител, се осъществява повторно теглене и се избира друг победител.

12. Съгласие за получаване на рекламни материали
С попълването на формата Вие предоставяте на  Блу Септагон ООД, с адрес на регистрация: бул. „ Черно море“ 20, Сливен 8800 с ЕИК номер 202844199 и регистрация по ДДС: BG202844199 Вашето съгласие за обработка на даден имейл адрес за включване в базата данни за изпращане на търговски съобщения по отношение на гамата от продукти и услуги.
Отписването от изпращане на търговски съобщения от Parfimo.bg може да се осъществи по всяко време с помощта на проста форма, която може да се намери във всеки  е-мейл с търговско съобщение или можете да се отпишете чрез изпращане на искане до имейл адрес info@parfimo.bg

Доставка:
Сертификати:
Made with by PragueBest