Съгласие за обработката на лични данни - регистрация на потребител

 

 1. С настоящето, давате разрешение на Блу Септагон ООД, със седалище в Сливен, 8800, ул. Черно море 20, ЕИК: 202844199, регистрирана по ЗДДС, (наричана по-нататък "Администратор"), в съответствие с Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) № 2016/679 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент относно защитата на личните данни) (наричан по-нататък "Регламент") да обработва личните Ви данни, а именно:
 • име и фамилия
 • имейл адрес
 • адрес и адрес на доставка
 • дата на раждане
 • телефонен номер
 • име на фирма
 • ЕИК, данъчен номер
 • изображение
 1. Име, имейл адрес, дата на раждане се обработват въз основа на дадено съгласие и са необходими да се обработват, за да се създаде потребителски профил.
 2. Адрес, адрес на доставка, телефонен номер, има на фирмата, ЕИК, данъчен номер ще се обработват, за целите на осъществяване на плащане.

Изображнията ще бъдат обработени, за да редактира клиента потребителския си профил по свое желание и по всяко време.

Лични данни от профилите в социалните мрежи Facebook и Google ще се обработват при свързването на профилите на потребителите, за да се завърши регистрацията на данните.

 1. Вие изрично давате съгласието си за горепосочената обработка. Предоставянето на лични данни е доброволно. Съгласието може да бъде оттеглено обратно по всяко време, например, изпращане на имейл или писмо до Администратора, посочени в информация за контакт.
 2. Обработката на данните се извършва от Администратора, но може да бъде извършена и от други администратори :
 1. доставчик на уеб хостинг услуги, фирма TLAP s.r.o., със седалище č.p. 19 391 43  Běleč, ID: 28094433
 2. фирма PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 3. Алтернативно, други администратори, с които Администраторът има правилно сключено споразумение за обработка.
 1. Имайте предвид, че съгласно Регламента имате право:
 • да оттеглите съгласието си по всяко време
 • да изискате информация за това как обработваме Вашите лични данни
 • да поискате достъп до тези данни и да ги актуализирате или редактирате или да поискате ограничения за тяхната обработка
 • да изискате да изтрием тези лични данни - заличаването ще бъде направено от Администратора и ще бъде направено, ако това заличаване не противоречи на закона или неговите законни интереси
 • да изискате информация относно преносимостта на данните и правото да поискате копие от обработваните лични данни
 • да подаде жалба в Комисията за защита на личните данни и правото на ефективна съдебна защита, ако имате съмнения, че Вашите права по Регламента са нарушени, в резултат на неправомерна обработка на личните данни в нарушение на Регламента.

 

 

Доставка:
Сертификати:
Made with by PragueBest